Προφίλ
& Επικοινωνία

Συμβουλευτική
Επίβλεψη
και υποστήριξη
Προγράμματα
μετεκπαίδευσης
Μουσική +
δημιουργική εργασία
Ψυχοθεραπεία,
Θεραπεία Gestalt
Εργαστήρια
αυτεπίγνωσης για γυναίκες


Προγράμματα εκπαίδευσης

• Προδημοτική μουσική εκπαίδευση με ρυθμικά όργανα και παιχνίδια κίνησης

• Εξάσκηση αντιληψης και προσοχυς μέσω της μουσικής, του ήχου και του ρυθμού (ψυχοκινητική εκπαίδευση)

• Μαθήματα ανάπτυξης συναισθηματικών ικανοτήτων, μαθήματα αντιμετώπισης θυμού και επιθετικότητας, πένθους, ζήλιας

• Ανάπτυξη κοινωνικής συμπεριφοράς (καθορισμός ορίων, αφουγκρασμός των αναγκών του άλλου, σταθερότητα, επιβολή πειθαρχίας)

Επικοινωνία
Links Impressum