Προφίλ
& Επικοινωνία

Συμβουλευτική
Επίβλεψη
και υποστήριξη
Προγράμματα
μετεκπαίδευσης
Μουσική +
δημιουργική εργασία
Ψυχοθεραπεία,
Θεραπεία Gestalt
Εργαστήρια
αυτεπίγνωσης για γυναίκες


Για όσους χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο:
Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα της Σουζάν Μπρας!


Συμβουλευτική γονέων και παιδιών
Επίβλεψη και υποστήριξη δασκάλων και παιδαγωγών
Προγράμματα μετεκπαίδευσης δασκάλων και παιδαγωγών
Μουσική + δημιουργική εργασία παιδιών σε ομάδες
Ψυχοθεραπεία, Θεραπεία Gestalt
Εργαστήρια αυτεπίγνωσης για γυναίκες

Explanations about the training of a consulting teacher

Επικοινωνία
Links Impressum