Προφίλ
& Επικοινωνία

Συμβουλευτική
Επίβλεψη
και υποστήριξη
Προγράμματα
μετεκπαίδευσης
Μουσική +
δημιουργική εργασία
Ψυχοθεραπεία,
Θεραπεία Gestalt
Εργαστήρια
αυτεπίγνωσης για γυναίκες


Εργαστήρια αυτεπίγνωσης για γυναικες

• Εργαστήρια χαλάρωσης και διαλογισμού

• Καταπολέμηση του στρες

Επικοινωνία
Links Impressum