Προφίλ
& Επικοινωνία

Συμβουλευτική
Επίβλεψη
και υποστήριξη
Προγράμματα
μετεκπαίδευσης
Μουσική +
δημιουργική εργασία
Ψυχοθεραπεία,
Θεραπεία Gestalt
Εργαστήρια
αυτεπίγνωσης για γυναίκες


Επίβλεψη και υποστήριξη

• Επίβλεψη και υποστήριξη όσων εργάζονται σε σχολεία, νηπιαγωγεία, κοινωνικά ιδρύματα, στελεχών σε νευραλγικές θέσεις

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού έκτακτων καταστάσεων

• Τεχνικές διαλόγου και εφαρμογή τους

• Εξομάλυνση συγκρούσεων

Επικοινωνία
Links Impressum